Kancelaria oferuje swoim Klientom usługi w zakresie dochodzenia roszczeń 
w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed tzw. e-sądem (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny). Sąd ten przeznaczony jest dla spraw cywilnych, których stan faktycznie nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Postępowanie to cechuje się znacznym odformalizowaniem, jak również obniżoną (w stosunku do zwykłego postępowania) opłatą sądową, która wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczanej od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być ona mniejsza niż 30 złotych. Jeśli więc żądamy 10 tys. złotych, opłata opiewa na kwotę 125 złotych.

W celu złożenia pozwu do e-sądu za pośrednictwem naszej Kancelarii, należy wykonać następujące kroki:

Prześlij do nas dokumenty

Prześlij do Nas drogą mailową (adres) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
opis sprawy oraz wymagane dokumenty

Poczekaj na weryfikację sprawy

Adwokat zweryfikuje Państwa sprawę, a następnie przygotuje w Państwa imieniu pozew do e-sądu,
poprowadzi postępowanie sądowe oraz egzekucyjne

Postępowanie w e-Sądzie

E-Sąd rozpoznaje Państwa sprawę,
a adwokat na bieżąco informuje Państwa 
o każdym etapie postępowania.

Wyrok i egzekucja

Po egzekucji komorniczej możliwość odzyskania: odsetek,
należności głównej oraz opłaty sądowej

Kancelaria Adwokacka - Katarzyna Łakomiec