img_2W Kancelarii stosujemy następujące formy rozliczeń:

System rozliczeń godzinowych

Klient płaci określoną kwotę w zależności od ilość czasu przeznaczonego na wykonanie pracy, na podstawie zestawienia obejmującego informację o zakresie czynności oraz czasie przeznaczonym na jej wykonanie. Rozliczenia dokonujemy według stawki godzinowej indywidualnie ustalonej z Klientem. System ten jest stosowany przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej a także, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

Stały abonament miesięczny

Jest to forma wynagrodzenia stosowana przede wszystkim w przypadku Klientów korzystających z usługi stałej obsługi prawnej Kancelarii. Kwota tego wynagrodzenia, stanowi dla Klienta stałą miesięczną opłatę, pod warunkiem, że czas przeznaczony na obsługę nie przekroczy ustalonego w umowie limitu. Z tego powodu przed zawarciem umowy dbamy o zoptymalizowanie kosztów obsługi prawnej.

Wszelkie opłaty sądowe i skarbowe oraz dodatkowe koszty związane z prowadzoną sprawą (opinie biegłych, ekspertyzy, dojazdy, itp.) pokrywa Klient.

W przypadku niektórych spraw, przede wszystkim prowadzonych przed sądami, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy oraz wynagrodzenia częściowo zależnego od rezultatu („success fee”).

Kancelaria Adwokacka - Katarzyna Łakomiec